دیوونه وار

تا حواس دقیقه ها پرته / این حواس حسود کاری کن

فرصت لمست و نگیر از من / هی نگو زوده،زود کاری کن

مثل هر شب به شرط بودن تو / غصه هامو کنار میذارم

قول میدم بخندم از ته دل / از ته دل بگم :دوست دارم

واسه پارو زدن به سمت تو / دست من خستگی نمیشناسه

وقتی تسلیم بوسه هام میشی/ دلم آتشفشان احساسه

ریسه میبنده گل / گل میرقصه نسیم

آینه تب میکنه / ما به هم میرسیم

زیرورو میشه از / موج لبخند تو

به تو برمیخوره / آرزومند تو

تا حواس دقیقه ها پرته / لحظه هامونو غرق خاطره کن

عشق نیلوفرانه من باش / همه روحمو محاصره کن

تورو دیوونه وار میبوسم / زیر چتر همیشه بارونی

تو هوای تو اوج میگیرم / نو عروس شب زمستونی

ازلبات میرسم به مرز عسل / از نگاهت شراب می نوشم

پشت وحشی ترین شب شرقی / از تنت آفتاب می نوشم

ریسه میبنده گل / گل میرقصه نسیم

آینه تب میکنه / ما به هم میرسیم

زیرورو میشه از / موج لبخند تو

به تو برمیخوره / آرزومند تو.

کاوه رییسی-مهر ماه ١٣٨٨ کازرون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4869کپی شد!
1133
۲۱