…۱

نشستی پشت گریه هات،به جزرومد فکر می کنی

خوبی هارو پس می زنی ،به فال بد فکر می کنی

وسعت دیدت رو ببین، قدر دل قناریه

چشمتو دوختی به زمین،خورشید ازت فراریه

به آسمون سری بزن،منتظر نگاه توست

طلوع خورشید از تو و شور و شر نگاه توست

به خاطر خنده تو ستاره چشمک می زنه

آه نکش،بغض نکن که موقع شکفتنه

فاصله ها رو کم بکن،دل از زمینی ها بکن

من اون طرف منتظرم،یه پل به آسمون بزن

حالا خدا با من و توست،دلت شده یه آسمون

چیزی ازت کم نمی شه همیشه آسمون بمون!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: