دیوونه بازی

فک کن برام آسونه دل کندن
اصلا مگه اینجور نمی خواستی؟
هی حرف پشت حرف پشت حرف
مردش نبودی پای من واستی

خواب عمیق و بردی از چشمام
دنیا برام یه روز تاریکه
می فهمی آسون دادی از دستم
می فهمی و اون روز نزدیکه

از بس حواسم پرته چشماته
یادم می ره که وقت قرصامه
دیوونگی هم عالمی داره
دمپاییامم تا به تا پامه

من دلخوشم با شعر بعد از تو
هر چی منو یاد تو میندازه
این خاطرات تلخ بی وقفه
دلتنگیامو داره می سازه

رفتی و هر چی راه برگشتو
مثل در پشت سرت بستی
این واقعیت داره که رفتی
اما هنوز فک می کنم هستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: