نقطه چین

خطا کارم ولی دیگه
نمیخوام ته نشین باشم
به من فرصت بده شاید
بتونم بهترین باشم
یه کم فرصت بده تا من
خودم رو با تو بشناسم
بذار تا مث رویاهام
بتونم عاشقت باشم
یه روز بی حوصله رفتم
بدون فکر برگشتن
ولی رفتن یه فصلی شد
واسه دلتنگیای من
خیال کردم که اسونه
عبور از لحظه ها بی تو
یه حسی پامو پس میزد
تو این شب پرسه ها بی تو
ببین حالا منم اینجا
پر از داد پشیمونی
نگاهت رو نگیر از من
نگو دیگه نمیتونی
نذار توو خاطرات تو
شبیه نقطه چین باشم
به من فرصت بده شاید
بتونم بهترین باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4823کپی شد!
1089
۳۱