…برو، آروم ترکم کن

اگه حرفاتُ نشنیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن
به دنیای تو خندیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن
اگه دستاتُ رد کردم؛اگه چشمامُ گردوندم
اگه عشقُ نفهمیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن
چه آسون دل به من دادی؛ تو هم توو دام افتادی
مبارک باشه آزادی؛ برو؛ آروم ترکم کن
یه عمریُ به پام سوختی؛ همیشه چش به در دوختی
چه چیزایی که نفروختی! برو؛ آروم ترکم کن
دیگه بسه شکیبایی؛ هنوزم عاشق مایی؟
نزن روو طبل رسوایی؛ برو؛ آروم ترکم کن
چه روزایی هدر دادی! چه شبهایی نخوابیدی!
چه عشقایی رو پر دادی؛ برو؛ آروم ترکم کن
تو نور یک شب برفی؛ برای لمس خوشبختی
بدون صحبتی،حرفی؛برو؛ آروم ترکم کن
اگه حرفاتُ نشنیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن
به دنیای تو خندیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن
اگه دستاتُ رد کردم؛اگه چشمامُ گردوندم
اگه عشقُ نفهمیدم؛ برو؛ آروم ترکم کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4806کپی شد!
980
۲۹