می خوام باورم شه تورو گم نکردم

نگاهم پر از خواهش و التماسه
به روزای خوبی که داشتیم یه روزی
نگاهم به اندازه ی بودنت بود
نخواستم توو آتیش دنیا بسوزی

نگاهم پر از اضطرابه همیشه
نمی دونم از چی نمی دونم از کی
تماشای این لحظه های شکسته
امید تو رو میده اینو تو میگی

بذار دستاتو توی دستای سردم
می خوام باورم شه تو رو گم نکردم
می دونم تو خورشید این آسمونی
می خوام حس کنم با دل من می مونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4798کپی شد!
1152
۱۹