عشق پوسیده

تا که صدای تو میاد داغ دلم تاز میشه

فکر نکنی که باز دلم عاشق خنده هات میشه!

واسه صدای قدمات عمریست که قربونی شدم

جلو جلو ببین که من فدای اون نگات شدم!

نامردی نیست که تو بری منو اینجا غریب کنی؟

که هرجایی پا بذاری دنیاشونو ذلیل کنی؟

به من بگو چه کرده ام با اون دل سیاه تو؟

اینکه تورو دوستت دارم، تنها جفای من به تو!

آخر بازم روزی میاد که قدرمو تو بدونی

بیا بگی بهم ببخش، هزار هزار پشیمونی!

اونوقت میگم که دیر شده، قلب من از تو سیر شده

عشقی که بین ما بوده پوسیده و چرکین شده!

https://www.academytaraneh.com/4792کپی شد!
1045
۹