چشمای خیس

امشب تنها نشستم
با یه قلبم تو دستم

با این چشمای خیسم
من از تو مینویسم

قدیمارو یادته
یادته اولین بار

یه نیم نگاه دیدمت
دلم شدش گرفتار

امشب با این یه گیتار
با این چشمای اشکبار

با این صدای خسته
زدم آهنگتو یار

امشب صدام دوباره
بغض نگاتو داره

چشمای خیسم هردم
به پای تو میباره

امشب حالم همینه
نه بغضه و نه کینه

چشای خیسه اشکم
به صفحه ی گوشیمه

دستم رو به آسمون
صدا زدم خداجون

چه سرنوشت تلخی
رقم زدی برامون

حقم نبود اینجوری
زمونه بازیم بده

به پیش چشمای من
حلقه به هستیم بده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/47903کپی شد!
1009
۴