(حواس)

حواسم پرته چشماته چقد حالم پریشونه
چقد سخته فراموشی چقد دلبستن آسونه
چقد دلبستن آسونه چقد شیرینه این احساس
باید با تو یکی باشم نه با کینه نه با وسواس
پر از دلشورم و تردید به آرامش برم گردون
دارم میبازم این جنگو تو به سازش برم گردون
حواسم پرته چشماته تو حالم رو نمیدونی
غزل بانوی شعرامی و شعرامو نمی خونی
چقد تاریکه شبهامو چقد روزای من سرده
بازم چشمت حواسم رو به کلی پرت کرده
م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4787کپی شد!
1278
۳۶