ما هردو …

ما هردومونم خسته ایم انگار

ما هردومونم حال بد داریم

مارو کسی جز ما نمی فهمه

ما هردومون از غصه بیزاریم

 مارو کسی با هم نمی بینه

مایی که با هم زندگی کردیم

از حال هم هر لحظه پر بودیم

با زخم هم هرلحظه هم دردیم

باور نکن این دوریه تلخو

وقتی که راحت می شه برگردیم

ماخوب بودیم پیش هم … اما

جایی به اسم خونه گم کردیم

یک شونه محکم یک نفس آروم

یک سایه همپای خودم می شی

کاری نداره عشق تو لحظه س

 جوری که من با تو شدم … میشی

باور نکن این دوریه تلخو

 وقتی که راحت می شه برگردیم

ماخوب بودیم پیش هم … اما

جایی به اسم خونه گم کردیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4774کپی شد!
1033
۱۹