شبهای بیقراری

هجرت توازشب من؛مثل آوار؛مثل مرگه

گل احساس بازم این بار؛زیربارون تگرگه

 

کوچ توازروزگارم؛شدشروع درد وتردید

نمیدونم چه طلسمی؛توروازاین قصه دزدید

 

بعدتوشب بی قراره؛باسحرکاری نداره

شب تاریکی ووحشت؛شب اعدام ستاره

 

من وشب دلخون وتنها؛رهسپارحصر دنیا

عاقبت درحسرت تو؛من وشب میمیریم اینجا

 

ای قمرخانوم رویام؛بیابازبه روزگارم

تاغروب این زمونه؛واسه چشمات بیقرارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/47628کپی شد!
900
۶