به دنیا اومدی

به دنیا اومدی تبریک / ولی آیا خبر داری؟
یه حرفایی برات دارم / همین حالا که بیداری
خبر داری از این دنیا / که حالا اومدی خندون
بدونی بهتره جونم / بزار چِشمات بِشه گریون
بدون اینجا هَمش سخته / شب و روزش همش سَرده
کسی که از پُره دَرده / ببین میگن چقدر مَرده
بِهت میگن پس از سختی / یه خوابه راحتی داری
ولی تو خوابِ راحت هم / به یک عالم بدهکاری
توو اینجا دورتن مردم / ولی هر روز تنهایی
همه گُرگا به تن دارن / لباسِ میشِ صحرایی
میگن آدم با غم بوده / تا بوده چنین بوده
همه با دردها خوبن / میگن خواسته خدا بوده
تو حالا اومدی اینجا / نداری راهِ برگشتی
تو محکومی به این دنیا/ باید باشی به هر سختی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/47366کپی شد!
905
۲۱