اشتباه

منِ دیوونه دوباره/عاشق یه اشتباهم

میدونم که اشتباهه/بودن من و تو با هم

نه گناه قلب من بود/یا نه تقصیرِ دل تو

من فقط نمی دونستم/چیه با من مشکل تو

نه تو حق داری برنجی/نه من آزرده بمونم

نمیخوای باهام بمونی/نمیخوام باهات بمونم

اما این دل دیوونه/گوش عقلشو میبنده

میدونم باید جدا شیم/اما باز بهم میخنده

نمیخواد که باورش شه/باز اسیره توی تردید

باز غرورشو شکسته/اینو از چشم تو میدید

اشتباه تو هم این بود/پا گذاشتی تو یه بن بست

همین ارتباط ساده/دست هر دو تامونو بست

من اسیرت شدم و تو/از اسارتم فراری

اما می دونم که رفتن/واسه ما نداره کاری

واسه من گذشتن از عشق/سخته اما شده عادت

دیگه اشکم نمیریزم/برو با خیال راحت

۹۱/۴/۲۶

https://www.academytaraneh.com/4724کپی شد!
1313
۵۳