….

تصمیم

 

دارم با بغض تو هر شب،همه دنیامو می بینم

تو لمسم میکنی گاهی،منم دستاتو میگیرم

میگی عاشق شدم شاید،تو از تصمیم من سردی

اگر فردایی هم باشه،داری چشمامو می بندی

همه شب ها بدون تو،یه کابوسه که رویا نیست

سزاوارهمون عشقم ،که تو قلب تو پیدا نیست

تو گفتی با منی اما،منو از ما جدا کردی

که آتیشم زدی انگار،منو خاکسترم کردی

منو خاکسترم کردی

https://www.academytaraneh.com/47061کپی شد!
1449
۲۰