مادر

تقدیم به تمام مادرانی که جوانیشان صرف باغبانی ماشد

***************************************

مادرازبرق چشات محبته که می باره

اون نگاه روشنت زندگی رو نوید داره

ازسپیدی موهات خیلی خجالت می کشم

نکنه اخم بکنی که من خودم رو می کشم

صدای ناز توگرمای توی خونمونه

عاشق صدات منم اینو خدا هم میدونه

دستاتو بده به من تا بوسه بارونش کنم

مثل گلبرگ تو دلم دستاتو پنهونش کنم

وقتی از خونه میرم پشت سرم تو گریونی

تا دو باره من بیام چشم به درو پریشونی

با دعای خیر تو پا توی راهم میذارم

به امید دیدنت رو سوی خونه میارم

نیاد اونروز که نباشه سایه تو به سرم

به خود خدا قسم بعد تو من در به درم

الهی باشه هزار سال عمر تومادر من

غم نبیبی وباشی تاج طلا رو سر من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46910کپی شد!
773
۱۴