وقتی که گورتو گم کرده باشی از دنیام..

شب تیره تر از این که هست میشه..

وقتی که تو چشماتو روم می بندی!

من تا ته این قصه پات واستادم!

تو هنووووز به هرزگیـــت پابندی..

ای کاش می شد بهت بفهمونم..

اینکه غرور یه مرد شوخی نیست!!

با فکر اینکه با کسی هم آغوشی..

طی کردن این شبای سرد،…شوخی نیست!!

چشمای من به شوق دیدنت هر شب

ادم ندیده ها! تا خود صبح بیدارن

توو چند ساعتی که با منی این روزا

می خوام ببینمت گریه هام نمی ذارن!

می خواستمت با تمام سلول هام!!!!

می خواستمت که فقط مال من باشی!!!

تحلیل رفتم بس که عاشقت بودم…

رفتی به جای اینکه فکر حال من باشی…

رفتی که گفته باشی حرف حرفه توئه!!

رفتی که خودکفا شم توو عشق بازیهام!!

اینجا برام دیگه حتا جای موندن نیست..

وقتی که گورتو گم کرده باشی از دنیام..

 

 

https://www.academytaraneh.com/46866کپی شد!
1213
۱۷