همه چی اروم نیست……

سمت ما رویا نیست
سمت ما کابوسه
یکی اینجا هرروز
تو خودش می پوسه
نه یه روز روشن
سهم فردامونه
نه یه خواب راحت
روی چشمامونه
بس که چشما بارید
دلا اقیانوس
توی باغچه هامون
جای رز کاکتوس
وقتی هر ثانیه
بی هدف تکرار شد
واسه پر کشیدن
حکممون دیوار شد

همه چی اروم نیست
تا که دیواری هست
تا هنوز تو دلها
یاس و بیزاری هست….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4674کپی شد!
1805
۸۸