فعلا پرتگاه

به چالش نکش زندگیتو برو،کسی مثله من فکر فردات نیست

تو شیرین بودی ولی این وسط دیگه اعتمادی به فرهاد نیست

تصور نکن میشه تغییر کرد زمان شکل مارو عوض میکنه

تمام جهانم بریزی بهم نمیتونه این مرد فرقی کنه

من اصلا حواسم یه جا بند نیست همش تو گذشته قدم میزنم

تو باید زودتر ترکم کنی دارم زندگیتو بهم میزنم

گرفتار یه خواب طولانیم نمیخوام بیدار شم تکونم نده

من از راه عمدا بیرون زدم تو دیگه راه رو نشونم نده

به فکر خودت باش نه دنیای من جهان من اعماق یه فاجعس

گمونم نفهمیدی احوالمو من عاشق شدم عاشق این قفس

نه احساس دارم نه رویای خوش واسه زندگش کردنم پیش تو

دارم سرد میشم که ترکم کنی امیدی ندارم بفهمی منو

نگو بسه ساکت شو حرفی نزن سکوت من هرگز به نفع تو نیست

دارم روی پرتگاه قدم میزنم جلوتر نیا همونجا بایست

جلوتر نیا این جهان منه پر از دلهره ترس دلواپسی

پر از لحظه های سقوط وشکست بمونی به دنیای من میرسی

یکم ضمیر توش زیاده ببخشید.

 

https://www.academytaraneh.com/46454کپی شد!
1252
۳۳