عروس ِ خیال

توو دفتر ِ عاشقیات

بذا عروس ِ تو باشم

برا رسیدن ِ به تو

تا خوده تو قد می کشم

می خوام برات حرف بزنم

قدّه کتاب ِ زندگی

بذار که زندونیت بشم

آخ اینه رسم ِ بندگی

یه حرف ِ حق ِ خیلی تلخ

اومده روی زبونم

بذار حسودا بدونن

من عاشق ِ تو می مونم

حتی اگه منو نخوای

غرورمو بشکنی باز

کنار ِ چشمات می مونم

دوباره هی راز و نیاز

یه دنیا گل پیشکش ِ تو

منتظر ِ رسیدنم

دست و پامو گم می کنم

وقتی میای به دیدنم

https://www.academytaraneh.com/4638کپی شد!
1183
۳۳