قرارمون بود

قرارمون بود کوچه ی تنهایی  

 به زیر پلکِ چشای ستاره

 همون جا که هیچکی رو نمیبینی

 میبینی شب  نورِشو از ماه داره

 

قرارمون بود توی دشتِ بزرگ

 زیرِ قوسِ قشنگِ رنگین کمون         

 همون جا که آدم دلش تنگ میشه

 گل ترانه می خونه واسه گلدون

 

 قرارمون بود سرِ ساعتِ عشق

 سرزمین گلا، کشورِ هُلند

 قرارمون بود ایتالیا و رُم

 آلپ وهمون  رشته کوههای بلند

 

 قرارمون بود استکهلم و لندن

 بالای بلند ترین برج تو پاریس

 اونجا که پر رفت و آمد و شلوغ بود

 یادمه اسمِ اون کشور بود سویس

 

 قرارمون بود توی شهرِ رنگی

 توی اون خیابونای لاس و گاس

 تو قشنگترین جا، توشهرِسیدنی

 میونِ تببت و  تمدنِ خاص

 

 قرارمون بود راسِ ساعتِ هفت

 توی اون کوچه ی تاریک و بن بست

 جایی از تاریخِ ایران، شهرِ یزد

قرارمون بود شهرِ زیبای تفت

 

 رویای شیرینی بود قرارمون

 چشامو باز کردم دیدم توکافَم

 دیدم که سرِقرار نیومدی

 با خودم خیلی درگیر و کلافَم

https://www.academytaraneh.com/46365کپی شد!
116
۲۰