*یکی بیاد…*

خدا بگو یکی بیاد شبامونقاشی کنه
گلای خشک خنده مو باحرفاش آبپاشی کنه

بجزمن وهوای من به هیچکی عادت نکنه
دیوونگی هاموکه دید بهم خیانت نکنه

وقتی بهش میگم چرا…خاروکبودم نکنه
واسه جداشدن ازش غرق سجودم نکنه

خدابگویکی بیادچشماموتفسیرکنه
موی سیاه غصه مو باشادیاش پیرکنه

وقتی میگم نگام نکن بیشتربهم نگاکنه
شبای رنگ پریده مو بابوسه هاش سیاکنه

ازاون ورخیابونادادبزنه :عاشقتم!
بپیچه توقافیه ها بهم بگه: شاعرتم

مست ستاره هام کنه.بخوابمو نگام کنه
بمیرم و بیادپیشم.بغض کنه..صدام کنه…

****
مدتی نبودم.دلم واسه همه تون تنگ شده بود…سلام…

https://www.academytaraneh.com/4624کپی شد!
1543
۶۴