خداحافظ

دارم میرم ولی انگار

دلم پیش تو جا مونده

نمی دونم چه احساسی

منو از خاطرت رونده

دارم میرم ولی بازم

چشام درگیر اشکامه

دارم حرف میزنم با تو

با عکسی که تو دستامه

خدا حافظ میگم اما

میدونی بی تو میمیرم

ببخش که این دم آخر

بازم بهونه میگیرم

سکوتم خیس بارونه

تو این کابوس تنهایی

هنوزم توی احساسم

تو بی رحمانه زیبایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4623کپی شد!
794
۷