شب نشینی شعر

تو شب نشینی شعر مرور یک خاطره

بیا و پا به پام شو نذار که از یاد بره

نذار صدام گم بشه تو کوچه هایِ خاکی

نگام مات بره تو باغچه ی اقاقی

گیتارو ایندفه تو تو آغوشت بگیرش

ریتم ما بودنُ از سر خط بخونش

بخون ساعت عشق،قشنگترین ساعته

تو هم بگو که قلبت واسه ی من لَک زده

بگو دلتنگمی،تو فاصله ی رگبار

رو سردی غزل ها بوسه ی گرمی بذار

مرور خاطراتُ،گیتار و حسی خسته

تو شب نشینی شعر ترانه دیگه بسته

گیتارُ ایندفه تو تو آغوشت بگیرش

ریتم ما بودنُ از سر خط بخونش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46163کپی شد!
1155
۱۶