سنجاق ماه

پر از زمستونِ تنم،تابستونِ تنت کجاس؟
پاییزیِ دنیایِ من،بهارِ من پیش شماس

شما برام مقدسی،بودایِ زندگیم شدی
تو جادۀ یکطرفه،همپای خستگیم شدی

باید ببندم چترمو،کنارت بارون عالیِ
این پیله تنگِ واسمون،دنیایِ توش پوشالیِ

برایِ ساعتِ شِنیم،شِنهای بیشتری میخوام
پیشت زمان فراریِ،کم شده وقتِ خنده هام

میسازمت با کلمات،شعرو به نامت میزنم
ژِکوندِ زندگیِ من،داوینچیِ خندت منم

من بتهون نیستم ولی،آهنگتو خوب از بَرَم
از ترس اینکه نباشی،همیشه از خواب میپرم

رو موهای سیاهِ شب،سنجاقِ ماهو میبینی؟
تو هم مثِ ماهِ منی،رو مویِ شعرم میشینی

ترانه سرا:امید منتظری

https://www.academytaraneh.com/45901کپی شد!
926
۲۵