شک

میون اسمون و زمین/همسایه ی شکم
عقلم وَرم کرده /مٌختل شده درکم
از آینه میترسم /حالم دگرگونه
نه!باورش سخته/رفتی ازین خونه
خوابت رو میبینم/حس میکنم هستی
مثل شبایی که / موهاتو می بستی
تو ناز میخندی / من رٌز می چینم
بازم خدا رو شکر/خوابت رومیبینم
آتیش ِ سیگارم / دنیامو سوزونده
رو پیرهن طوسیم/عطر تو جا مونده
یک کاسه خون دل/ شام منه امشب
اسمت نمی افته/یک لحظه از رو لب
دق میکنم بی تو/تب میکنم تنها
یا تو بیا خونه / یا میرم از اینجا

خوابت رو میبینم/حس میکنم هستی
مثل شبایی که / موهاتو می بستی
تو ناز می خندی/ من رٌز می چینم
بازم خدا رو شکر/خوابت رو میبینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4584کپی شد!
1222
۳۶