بوسه دریا

دل دریارو دریدیم تا به خوشبختی رسیدیم

میون موجای عاشق  ما چقدر سختی کشیدیم

تو میای کنار ساحل همیشه قدم زنون

میبینم موجا که هستن با تو خیلی مهربون

بوسه میزنن به پای پاک تو

حس میکنن هرم داغ خاک تو

منم از پشت شیشه فقط به تو خیره میشم

نقش مشکی موهاتو من از بر میکشم

تو برام ستاره عشقی شبا تو اسمون

توی رگ های منی هست میکنم اروم جون

برا من بودن تو حکم نیاز دریا به ساحله

اگه از پیشم بری دنیا برام یه قاتله

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4575کپی شد!
1329
۲۱