سد کرج

 

(سد کرج)


سدِ کرج قبر منه جاده  ی چالوس وطنم

به دریا راهم نمیدن دلو به این سد میزنم

همین روزاست که بپرم همین روزا که نزدیکن

همین روزایِ لعنتی که بدتر از شب تاریکن

همین روزا که برهوت همین روزا که کویرم

به دریا راهم نمیدن پشت همین سد میمیرم

به دریا راهم نمیدن راه عبورِ من کجه

جنازه ای که پرت شده اهل همینجا…،کرجه

نه خودکشی نه حادثه یه اتفاق خیلی بد

جنازه ای پشتِ حصار تو ارتفاعِ پستِ سد

سدِ کرج قبرِ منه جاده ی چالوس وطنم

به دریا راهم نمیدن دلو به این سد میزنم

 

۲۰/۲/۹۱ م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4574کپی شد!
901
۲۶