تیغِ سمّی

توو دوره های سختــی
شدم زخمِ زبونـــــــت
چقد خون از تنت رفت
آسیب زدی به جونـت
***
توو این دردای بسیــار
چه ناله ها کشــــــیدی
همیشه با چشمِ تــــــر
مگه من و ندیــــــدی؟
***
همش گریه ، همش آه
همیشه توو عذابـــــی
خوشی ازم بریــــــده
خدای من چه خوابـی؟
***
توو بارون بهـــاری
جدا شدن محـــــاله
نکن بازی با قلبـــم
عشقم زیرِ ســـواله
***
یه تیغِ تیزِ ســــمّی
رو شارگم نشسـته
بگیر تیغُ ، عزیـزم
خیلی دلم شکسته
***
مواظب خودت باش
این آخرین پیامــــــه
جدی می گم عزیزم
عشق تو خیلی خامه
***
یه روز دردُ ، یه روز غم
یه روز آه و ندامـــــــت
یه روز توو فکر دوستات
نکن من و ملامـــــــــت

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۲۲/۰۴/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4558کپی شد!
660
۱۴