خاطـره های پیشِ رو !

ترانه ای تابستانی برای روزهای گـرم ،
برای دوسـتان خوب …

گیـلاسِ خـاطراتمـون ، قـرمـزه بعدِ ایـن همـه

مزه ی اون گذشته ها ، تو این روزایِ ما کمه

درد و بلای غصه ها ، هنوز به جون دشمناس

ولـوله ی دیـدنِ تــو ، هنوز تو قلب من به پاس

هنوز دلم تنگه توئه ، همیشه هـــمــرنگ توئه

شیشه ی این فاصله ها ، منتظر سنگ توئه

خـــاطـره ی گـذشته ها ، منـتـظرِ نـــو شـدنه

کهنه ترین دوست دارم ، تو قلب عاشق منه

هــزار تـا آرزو دارم ، بـــرای روزای جــدیـــــد

روزایی که تا نرسه ، خوبیاشو نمیشه دید

گذشته ها رو زنده کن ، تو این روزای نو شدن

خــاطــــره هــای پیش رو ، منـتـظـرِِ تـو و مـنـن

هنوز دلم تنگه توئه ، همیشه هـــمــرنگ توئه

شیشه ی این فاصله ها ، منتظر سنگ توئه

خـــاطـره ی گـذشته ها ، منـتـظرِ نـــو شـدنه

کهنه ترین دوست دارم ، تو قلب عاشق منه

https://www.academytaraneh.com/4541کپی شد!
1058
۴۸