بـــــــــــــــوســه..

 

با این بوسه من تا خدا رفتم ُ

 

هنوز پیش ِ تو عاشق ِ موندنم

 

اگه زندگیت زیر و رو شه بازم

 

کسی که کنارت نشسته منم

 

 

 

شکایت از این لحظه هرگز نکن

 

که این لحظه آرامش ِ روحمه

 

من ُ با همین صحنه درگیر کن

 

که لب روی ِ لب خواهش ِ روحمه

 

***********************

 

چه حس ُّ حالی دارم

 

چقدر غریب ِ لحظه

 

نبض ِ من ُ نگه دار

 

واسه فریب ِ لحظه

 

***********************

 

تو آغوشت ُ مثله مریم بکش

 

تا من روحم ُ وقف ِ عشقت کنم

 

که از جنس ِ عشق ِ خدا باشم ُ

 

وجودم رو باز سقف ِ عشقت کنم

 

 

 

تو باید کنارم بشینی که من

 

با اسب ِ سپیدم بتازم به غم

 

بزار بوسه هات نجاتم بدن

 

ببوسم تا من هم بنازم یکم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4539کپی شد!
1344
۷۳