هوس

یه روز چشمای تو قلبم رولرزوند
همون چشمات منوعاشق ترم کرد
همون چشمات همه دنیام سوزوند

تموم عشق توعین نفس بود
من از عشق تومیمردم ولی تو
تموم زندگیت دست هوس بود

ازم هرچی که میخواستی گرفتی
درست وقتی که دستات می خواستم
منو تنها رها کردی و رفتی

نمی دونم چرا دلتنگ راتم
منوصدبار کشتی مردم و باز
اسیر لحظه ی خوب نگاتم

تو برگشتی به من غرق چشاتم
چشات کم داره اون حسی که می خوام
ولی میگی هنوزم خاک پاتم

برو بس کن این ازاین هرروزتکرار
تموم زندگیم بازیچه بودم
از این بازی بیاو دست بردار

https://www.academytaraneh.com/45337کپی شد!
1157
۳۸