جائیکه خالی نمی مونه!؟

یه چیزی توی این سینه اس
نه بغضه، نه مثه کینه اس
یه جورائی یه احساسه
همه چیزش و میبازه !
***
حالاوقتی که اینجائی
دلم آروم ،آرومه
دیگه راز دو چشمونت
پیشم پنهون نمیمونه ؟
***
یادت اینجاکه می پیچه
چشام از اشگ پُر میشه
بهت میگم نرو؟…میری !؟
می گی حالا دیگه دیره!
***
می گم انصاف اگه باشه
چه چیز اینجا سرجاشه؟!
یکی هرجاکه پامیشه
یکی دیگه سَر جاشه !!!

https://www.academytaraneh.com/4523کپی شد!
905
۷