پانتومیم

به احترام عشقمون             سکوت میکنم برو

برو نبین که عاشقت            شکنجه میشه پای تو

 

برو که بعد رفتنت

 

عذاب میکشم فقط

 

برو ولی قاصدکم

 

حلقه رو میگیرم ازت

 

با قدمای محکمت

 

سکوتو بشکن و برو

 

به پای من که عاشقم

 

هدر نکن علاقتو


 

به احترام عشقمون           سکوت میکنم برو


برو نبین که عاشقت         شکنجه میشه پای تو

 

 

حرف نزن ..سکوت کن

 

یه پانتومیم ساده شو

 

یه دست بکون بده و بعد

 

یه ذره با افاده شو

 

نفهم که داغووون شدم

 

نفهمی عادتت بشه

 

نذار غم نبود من

 

یه عمری ماتمت بشه

 

سهم من از نگاه تو

 

میشه یه عکس توی قاب

 

وعده دیدارمونم

 

میشه توی خیال و خواب 

 

 

به احترام عشقمون           سکوت میکنم برو

برو نبین که عاشقت         شکنجه میشه پای تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4516کپی شد!
1347
۴۹