شواهد روشنه…

شواهد روشنه

بزن تیر رهایی رو تو سینه م

بزن تیر خلاص و توی مغزم

شواهد روشنه کارم تمومه

ببین معکوس لرزشهای نبضم

برام روشن شده وقتی نباشم

همیشه دست اون چتر نگاته

خودم دیدم همیشه روبروته

خودم دیدم که هرجا پابه ته

شواهد روشنه عاشق شدی تو

شواهد روشنه کارم تمومه

بازم معلومه از این لحظه تلخ

که روزای مریضی پیش رومه

تو حکم قلبتو اجرا کن این جا

بذار دستای من بازنده باشه

آخه من راضیم با مرگ حتمیم

که دنیای تو پیشت زنده باشه

تو میری و برام این ساعت نحس

مث شلیک یک تیر خلاصه

روزا گم میشه تو تقویم قلبم

همه میگن چقد این بی حواسه

شواهد روشنه عاشق شدی تو

شواهد روشنه کارم تمومه

بازم معلومه از این لحظه تلخ

که روزای مریضی پیش رومه

ترانه سعید سلطانی

آلبوم استرس
آرمان اسماعیلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/44838کپی شد!
882
۱۹