پایان

خواستم یه بارمثل تو شم دیدم نمیشه
آخه شکستن کار سنگه،اما شیشه
قلبش زلال و روشنه شبیه آبه
مثل گلی که مردنش شکل گلابه
خواستم بگم تنهاییام بهترازاینه
که یه نفرازروحسادت یاکه کینه
توی یه بازی که سرانجامی نداره
هرشب تمومم میکنه اما دوباره
توو یه نمایش با عروسک های بی جان
دسته گلی ازکفره روی قبر ایمان
خواستم بگم امانشد،تو رفته بودی
تو بدترین پایان برای هفته بودی

https://www.academytaraneh.com/4478کپی شد!
1148
۲۳