یه مرد واقعی

 

اصل به روت نیار من درد میکشم

این درد خوبه چون باید که مردشم

دل واپسم نباش حاله من عالیه

اوضام خوبه و جای تو خالیه

دل واپسم نباش من مرد سختیام

من عادتم شده با غصه راه بیام

یه مرد واقعی گریه نمیکنه

رو شونه کسی تکیه نمیکنه؟

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: