گناه

مرز گناه و عادتو بشکن که این روزا
حس می کنم فاصلمون هزار فرسنگه
انگار بین چشم تو با باور احساس
یه عمر سر نشکستن غرور تو جنگه

با شک تو هیچ راه برگشتی نمی مونه
این عشق می میره از این تردید بیهوده
دیره ولی باید بدونی روبروی تو
کسی می جنگه که یه عمره عاشقت بوده

باید بدونی من به تقدیرت گره خوردم
هرچند گاهی طالع این زند گی شومه
کسی نمی بره توی این جنگ بی حاصل
کسی نمی بازه تووو تاریکی این خونه

ا گه نخندی شعله ی این عشق می میره
بخند تا شاید یخ این رابطه واشه
باور کن اینو که اگه همسنگرم باشی
این خونه می تونه بهشت رو زمین باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/44558کپی شد!
1000
۱۸