…!!

به جهنم که دلت میگیره از دست دلم

آخه از با تو بودن سر میره دیگه حوصلم

به جهنم که نگات میشکنه با سنگ نگام

یا غرورت تیکه تیکه میشه زیر دست و پام

میخوام ایندفعه فقط فکر خودم باشم و بس

گور بابای تو و عشقتو که مثل تلس

به جهنم که حواست پی کارای منه

یا خیالت این روزا هوای عاشق شدنه

شبا خوابت شده رویاهای ممنوعه من

خونه ساختی روی پایه هایی که موقتن

میخوام ایندفعه فقط فکر خودم باشم و بس

گور بابای تو و عشق تو که مثل تلس

https://www.academytaraneh.com/44372کپی شد!
1127
۱۵