اقیانوس

بارون میاد و باز دلم هواتو کرده خوبه من

دلم بازم ابری شده بیا بهم سری بزن

این آسمون بدون تو ستاره ای نداره

بارون و ابر، رفتن تو اشکم ودر میاره


از تو بریدن واسه من مثه یه کابوسه وسعتِ زیبایی ِ تو قدر اقیانوسه

تو مثه یه آسمونِ پرِ ابری واسه من بیا از ابرای بارون زده یه حرفی بزن


من به این ثانیه ها و لحظه ها شک دارم

نخوا از من که ازت یه باره دست بردارم

با تو توی آسمون و بی تو تو رویاهات

دنیای من خودتی اونم میریزم زیر پات ا

ز تو بریدن واسه من مثه یه کابوسه وسعتِ زیبایی ِ تو قدر اقیانوسه

تو مثه یه آسمونِ پرِ ابری واسه من بیا از ابرای بارون زده یه حرفی بزن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4407کپی شد!
1225
۱۲