انعکاس معکوس

انعکاس معکوس

              خورشید در آغوشت خوابیده

ماه تو آسمون شب تابیده

             ابر رو جارو می کنم

تو رو پیدا می کنم

              گل و گلدون ماه ایون

ابرو بارون  آسمون مهربون

          چشمه جوشانم آبشار خروشانم

گوهر نابم الماس درخشانم

          سکوت گیتار صدای دیوار

قلب پاک ِ خسته از گوشه و کنار

             انعکاس معکوس آیینه

دل هایی پر از کینه

                 آدما خسته از نگاه ها

خشم و نفرت واژه ها

              چه ساختم از دل مهربون

چشمای خون بار بارون

           مترسک خوش بیان روزگار

با آه و افسوس به حال روزگار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/43944کپی شد!
759