من فقط با تو می مونم

من وتو یه روز بهاریم / پُره عطر ِ لاله ویاس
پُره بارون بهاری / با شکوفه های احساس

یه روزی زمستون ِ سرد / زیر برف وبارون ِ درد
یه روزی پاییزی میشی / با صدای خش خش و زرد

بایه قلب ِ پاره پاره / تنهاییم چاره نداره
توبرام یه عشق ِ پاکی / پیش ِ من برگرد دوباره

سال ِ تحویل شد دوباره / دل تو ابر ِ بهاره
پُره حرفای قدیمی / روی بام ِ دل می باره

زیر بارونت می مونم / به جز از تو نمی خونم
نه کلاهی ونه چتری / من فقط با تو می مونم

https://www.academytaraneh.com/43833کپی شد!
1106
۱۰