بازنده

همیشه من چقدر آسون،
پیش پای تو می بازم
ازاین عشق توی سینه ام
یه دنیا قصه میسازم !
کجا رفت بی تو احساسم
که خودرو هم نمی شناسم
***
چرا اینقدرچشات سرده،
چه بی تابه ، چه پُردرده
بذار،دستاتو ، تودستام
که روزا، برنمی گرده
***
چرادستای گرم تو،
حالا اینجوریخ کرده
چشات یلدای پُر درده
بدنبال چه میگرده ؟
***
چقدر عاشق کشه ، تلخه
بدنبال که میگرده؟
بذار،دستاتو ، تودستام
که روزا، برنمی گرده

https://www.academytaraneh.com/4361کپی شد!
776
۶