فضای زندگی

فضای زندگی

یه فضای بحث برانگیز

توشبای پرحکایت

یه ترانه ی پر از بغض

غصه های بی نهایت

خاطرات تلخ دوری

که میگن سرده روابط

بازم عشق خالی ازعشق

توی بدترین شرایط

زندگی قصه ی درده

اینو میگن این شواهد

خیلی سخته داشته باشی

یه وضعیت مساعد

مگه میشه زندگی کرد

با وجود این حوادث

نگو عاشقی تو وقتی

عشقت هس(ت) یه عشق ناقص

از این نویسنده بیشتر بخوانید: