فضای زندگی

فضای زندگی

یه فضای بحث برانگیز

توشبای پرحکایت

یه ترانه ی پر از بغض

غصه های بی نهایت

خاطرات تلخ دوری

که میگن سرده روابط

بازم عشق خالی ازعشق

توی بدترین شرایط

زندگی قصه ی درده

اینو میگن این شواهد

خیلی سخته داشته باشی

یه وضعیت مساعد

مگه میشه زندگی کرد

با وجود این حوادث

نگو عاشقی تو وقتی

عشقت هس(ت) یه عشق ناقص

https://www.academytaraneh.com/43347کپی شد!
813
۷