حقیقت

من واسه رهایی تو تن دادم به این اسارت

تا برای زنده موندن تن ندی به هر حقارت

من برای تو میخونم تا دوباره جون بگیری

بگی که حقمو میخوام با شهامت و جسارت

زیر بار سرد شلاق من حقیقت و سرودم

توی این شهر غریبی که دروغ شده یه عادت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: