حواست کجاس؟!!!

کجارو نگا می کنی؟

دارم با تو حرف می زنم

یه لحظه به من گوش کن

نمی خوام بازم بشکنم

یه عمره به پات موندم و

کنارم نمونده کسی

دارم پابه پات را میام

ببینم به کی می رسی

خودم رو به بیچارگی

به هر کوچه ای می زنم

با هر خنده ی زورکی

تو این بازی جون می کنم

حالا با هزار ادعا

می گی راهت از من جداس؟

کجا رو نگا می کنی؟

من اینجام حواست کجاس؟!!!

چه دنیای بی منطقی

تو دنبال آرامشی

نقابو به چهره م زدم

که پشتش تو پنهون بشی!

بازم اشتبا اومدم

دلم بی خود از تو پره

همیشه خطای منه

که تیرم به سنگ می خوره…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/43164کپی شد!
972
۴۸