جمعه ی کسل

سلام دوستای گلم امیدوارم منو ببخشین که یه مدت  به دلیل مشغله ی زیاد نبودم و نتونستم ترانه های قشنگ تون و بخونم بخصوص عزیزانی که پیام خصوصی دادن و گله کردن از همه شون عذر می خوام. بر من ببخشایید. به زودی مثه سابق فعالیت بیشتری می کنم و بیشتر می خونم ازتون.

یه جمعه ی ساکت و سرد و کسل

تو فکر آرزوی مونده به دل

یه شب بارونی بی حوصله

یه دل پر از گریه و بغض و گله

یه قلب داغونی که مثه مهره

سوخته تو بازی و صدای شهره:

(هر چی می شکنی بشکن

ولی دل من و نشکن

واست پرنده ی عشقم

پر پریدن و نشکن…)

چراغ خاطره نمی شه خاموش

صدایی که مونده هنوزم تو گوش

تموم لحظه ها پرن از عذاب

یه سقف و چارپایه و رقص طناب

https://www.academytaraneh.com/4307کپی شد!
1072
۳۷