برزخ…

یکی می‌گه بشنو، بشنو بشنو / اینجا دیگه آخر خطم من

زیر سرم لحد خوابِ خوابه / کنار من نکیر و منکرن

روحی که توو بدن هضم می‌شه / سلولایی که خُر و پُف می‌کنن

تکیه می‌دم به استخونایی / که کِرما اونا رُ تُف می‌کنن

برزخم تازه شرو می‌شه با / سئوالایی از ابتدای من

می‌رسم تا به ابتدایِ تو / خیسِ خیسِ خیسِ خیسه کفن

سیگار بده گلومُ تازه کنم / تازه می‌خوام با تو شرو بِشَم

قیامتم که برپا می‌شه تا / سیگارمُ تا تهش می‌کشم

یکی می‌آد و به ما سور می‌زنه! / سایت محشرُ هم برپا می‌کنه

پل صراط پهنایِ باندش کمه / فیلترینگ که دیگه غوغا می‌کنه

صفحه‌ی بهشت و جهنم بازه / یکی یکی می‌آن و Like می‌زنن

بازم آخرش ما دو نفر موندیم / من رو دستِ تو وُ تو رو دستِ من.

https://www.academytaraneh.com/4298کپی شد!
1009
۳۰