ترانه ی نیکا نیک آئین «برگزیده ی اولین دوره مسابقات ترانه سرایی»

دوباره رد شدم از کوچه بی تو
به پام می پیچه این کوچه دوباره
می خوام یادم بره هرچی که بوده
اگه این کوچه بازی درنیاره
اگه دست می کشم دست خودم نیست
نذار باور کنم این ردپارو
دو باره که می بینم اشتباهی
داری با من می یای این کوچه ها رو
یه جای قصه گم می شی می دونم
مث حسی که دیگه مال ما نیست
تو اوج گریه می خندم به این عشق
به این حسی که دیگه آشنا نیست
تو گم می شی و من بعد از تو باید
واسه این قصه پایانی بسازم
شاید پایان این قصه همینه
زنی رد می شه از این کوچه بازم …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4261کپی شد!
2289
۳۳