ترانه آقای علیرضا الیاسی «برگزیده ی اولین دوره مسابقات ترانه سرایی»

دردای من و تو با هم یکی نیس
جنس دردم از یه درد دیگه اس
داری با من عشق بازی می کنی
ولی عشق تو یه مرد دیگه اس
بسته ی قرصای آرامش بخش
درمونه دردای بی حسابمه
تو دلت قرصه که خوابیدی ولی
خواب من بسته به قرص خوابمه
رنگ موی سرمن پیرتر از
تار موهای روی بالشته
عکس یه مرد غریبه انگار
داخل جعبه ی آرایشته
سخته از رابطه تون بو نبرم
بگم اینکه پیرهنت بو نمیده
پیرهنی که پیش من بو نمیداد
داره بوی عطر مردونه میده
نمیشه بود و نبودت باشم
نمیشه کسی رو نابود کنم
باید این روزا فقط با یادت
همه ی سیگارا مو دود کنم
دل من پیشته هرجا که باشی
پیش اون، من و فراموش نکن
اگه دوس داری باهاش باشی باش
فقط اون گوشیتو خاموش نکن
نمی خوام اینکه جوابمو بدی
نمی خوام از تو سوالی بکنم
گریه هامو می برم تووی حموم
تا که زیر دوش خالی بکنم
دردای من و تو با هم یکی نیس
جنس دردم از یه درد دیگه اس
داری با من عشق بازی می کنی
ولی عشق تو یه مرد دیگه ا س

https://www.academytaraneh.com/4254کپی شد!
3061
۴۲