ترانه ی خانم پریا تفنگ ساز «برگزیده ی اولین دوره مسابقات ترانه سرایی»

تو رویا بمونم برام بهتره

نذار خواب تو از سرم بپره

تو گوشم میگی : «حیفه جون بکنی

چشاتو ببند هر چی هست می گذره !»

چشامو می بندم شب آروم می شه

خیابونا از پرسه دس می کشن

تو پلکام دو تا جغد دق می کنن

رو لب هام نفس هات نفس می کشن

زمان ذوب می شه، رو من می چکه

پر از کودکی می شه خندیدنم

اینقد رو به راهم که بی خستگی

تا صبح تو خیالت قدم می زنم

می خوام خواب باشم همه عمرمو

غمت دست می شه ، تکونم می ده

یه آینه می ذاره جلو صورتم

منِ واقعیمو نشونم می ده

تو می ری و خواب از سرم می پره

تو آوار رویا خرابت می شم

تو گوشم می گی هر چی هس میگذره

تو گوشم می گی تا که ساکت می شم

چقد خوبه رویا چقد خوبه که

می شه هر شبو با تو قسمت کنم

چشامو می بندم تو آغوش تو

بذار به خیال تو عادت کنم

______________

از این نویسنده بیشتر بخوانید: